Tổ 26, Hoà Quý, P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn,Tp. Đà Nẵng